Lyset - et univers af design og stjerner i Jels

Lyset kan bLive tiL viRkeLighed, hvis vi eR tiLstRækkeLig mange iLdsjæLe deR bakkeR op næste skridt med Lyset er at udarbejde et pro- jektforslag, der er af en kvalitet så det kan bruges til at søge penge fra de store fonde. det kræver flere arkitekttegninger, mere uddyben- de argumentation for, hvorfor Lyset kan bære sig selv som turistattraktion, endnu skarpere beskri- velse af aktiviteterne og ikke mindst den formelle ansøgning. vejen kommune har tilkendegivet, at vil bakke op, nu skal vi vise omverden at virksomheder og lokal- samfundet i vejen kommune også vil bakke op. For at realisere projektet skal vi først samle 300.000 kr. sammen til forprojektet. disse kom- mer fra sponsorater, hvor du kan bidrage som følger: Virksomheder og foreninger: guLd sponsor – 10.000 kr. sØLv sponsor – 5.000 kr. Privatpersoner guld – 250 kr. sølv – 100 kr. i første omgang indsamler vi forpligtende tilken- degivelser. hvis vi får tilstrækkeligt med positive tilkendegivelser til at kunne lave det nødvendige forprojekt, så indsamles pengene. du kan fremsende din forpligtende tilkendegivelse af hvilket beløb du ønsker at donere. tilkendegivelsen sendes på mail lyset@jels.dk tankeRne om et udvidet pLanetaRium, indLedningsvist skitseRet heR PouL Henningsen med udgangspunkt i verdens største samling af poul henningsen lamper – vil vi levendegøre poul henningsen for eftertiden – med fokus på lys, design og udvikling. PH citat: Den, som vover det forkerte, handler rigtigt. Derved sker det PLanetariet i jeLs planetariet i jels vil med en opgrade- ring til 3d fulldome kunne inspirere unge med viden om universet, samt tiltrække Legoland-turister. tiLBygning eKsisterende Bygning

RkJQdWJsaXNoZXIy ODQzMzI=